+420 266 610 273

Přidejte se k lidem, které zajímá cestování za rybami!

Vyhledávání

Úvodní stranaOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je firma PEPA cestovní kancelář s.r.o., se sídlem Hloubětínská 16/11, 19400 Praha 9, IČ: 27395774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110479 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa pro doručování: PEPA cestovní kancelář s.r.o., Hloubětínská 16/11, 19400 Praha 9, elektronická adresa: [email protected], telefon: +420 266 610 273.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonné důvody zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR, dále jen „Nařízení“).

2.1. Souhlas daný správci pro zasílání obchodních sdělení a marketingovou činnost

2.2. Plnění právních povinností

2.3. Plnění smlouvy

3. Účel a rozsah zpracování a doba uložení osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je splnění smluv nebo právních povinností nebo zasílání obchodních sdělení a jiných marketingových aktivit

3.2. Zpracování osobních údajů provádí správce v rozsahu minimálně nezbytném pro daný účel zpracování (obvykle jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail). Správce nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé údaje).

3.3. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy pro obchodní a marketingovou činnost, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Způsob zpracování osobních údajů a příjemci osobních údajů

4.1. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně a automatizovaně, s řádnou péčí a organizačně- personálním zabezpečením ve smyslu požadavků zákona.

4.2. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování nebo profilování.

4.3. Zpracování provádějí zejména zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů následující zpracovatele: Zdeněk Edelmann (IČ: 12934534) a AŽŮRO FINANCE s.r.o. (IČ: 28995775)

4.4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje dalšímu subjektu s výjimkou plnění smluvních a právních povinností.

4.5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci s výjimkou plnění smluvních a právních povinností.

5. Práva subjektu údajů

5.1. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo na výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů a právo na přenositelnost údajů.

5.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daných správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat korespondenčně nebo elektronicky na adresu správce.

5.3. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte m.j. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

5.4. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a marketingovou činnost není zákonným či smluvním požadavkem pro uzavření smlouvy.

Více informací o GDPR viz https://www.uoou.cz