+420 266 610 273

Přidejte se k lidem, které zajímá cestování za rybami!

Vyhledávání

Revíry - destinaceEvropaFinskoSouostroví AlandReportážeLOV ŠTIK NA MOŘI? NENÍ TO OMYL?

Finsko - Souostroví Aland - Reportáže

LOV ŠTIK NA MOŘI? NENÍ TO OMYL? 31.3.2005

Je i není. Štiky (Esox lucius) - přesně takové, jaké je známe z našich vod, se opravdu na moři loví. Nebo ne? Správně řečeno: „štiky se loví například v brakických vodách Baltského moře“.

Co je to „brakická voda“?
Brakická voda je zjednodušeně řečeno voda mírně slaná, jakýsi přechod mezi mořskou a sladkou vodou. Voda Baltského moře je především v jeho severních částech jen mírně slaná - je to voda brakická. Směrem od pobřeží Dánska a Německa na severovýchod, k pobřeží Švédska a Finska klesá obsah solí ve vodách Baltu. S poklesem solí souvisí samozřejmě i výrazné změny v druhové skladbě ryb. Tak jak klesá slanost Baltu, ubývá tresek, makrel a dalších druhů mořských ryb, naopak přibývá štik, okounů, candátů, cejnů, plotic, línů apod. Uvedené druhy ryb se loví zpravidla při pobřeží, které je většinou velmi členité, je tvořeno labyrintem skalnatých ostrovů a ostrůvků zarostlých zpravidla borovicemi a břízami. Rybář, který se mezi ostrovy pohybuje, má pocit, jako-by rybařil na jezeře a ne na moři.

Jaká jsou tradiční loviště štik v brakických vodách Baltu?
Směrem od jihu k severu Švédska lze jmenovat především souostroví u města Karlskrona, zátoky na pobřeží ostrova Oland, souostroví u Vasterviku a Valdemarsviku, souostroví Aland, pobřeží u finského města Turku a některé části Botnického zálivu. Výskyt a tedy i loviště štik v brakických vodách Baltu jsou vázány na mělčí části moře v hloubkách do 20 m. V jarním období (konec března - začátek května), kdy se štiky třou, vyhledávají zarostlé břehy a zátoky o hloubce do 3 m, často se s nimi můžete setkat v zátokách, kde je jen několik decimetrů vody. V letním období, kdy se teplota vody zvyšuje, opouštějí štiky mělčí části pobřeží a uzavřené zátoky, stahují se na hloubky a na otevřené moře. Jejich klasická stanoviště jsou v této době u kamenů a skalisek často i několik kilometrů od pobřeží. V podzimním období se štiky opět stahují k pobřeží, kde hledají potravu. Prudké výkyvy počasí, především ochlazení, mívají za následek stažení ryb do větších hloubek.

Kdy je ideální doba pro lov štik v brakických vodách Baltu?
V jižních částech Baltského moře (v okolí měst Karlskrona a Kalmar, na ostrově Oland) začíná sezóna lovu štik v první polovině dubna, zatímco severněji ( souostroví u Vasterviku, Stockholmské šéry, souostroví Aland, jihovýchodní pobřeží Finska) o několik týdnů později. Začátek sezóny je přímo závislý na tření štik. Štiky se v Baltu třou od března do června, tření začíná nejprve na jihu a s postupným oteplováním vody se třou štiky i severněji. Tření štik v jednotlivých oblastech není záležitostí dnů, ale týdnů. Nejprve se do mělčích zátok (0,3 m - 2 m) přitahují třít zpravidla menší ryby, které jsou později následovány většími kusy. V jedné zátoce tak může tření štik trvat s přestávkami i déle než měsíc. Jarní sezóna lovu baltských štik končí v druhé polovině června. Podzimní sezóna lovu baltských štik začíná na souostroví Aland a v severní části Baltu již v první polovině září, ve Vasterviku a jižnějších částech později. Podzimní rybářskou sezónu na Baltu ukončuje zpravidla špatné počasí a krátký den v druhé polovině listopadu.

Jak se štiky na moři loví?
Stejně jako na jezerech nebo rybnících. Nejpoužívanější metodou lovu štik v brakických vodách je přívlač, dále lov na mrtvou a živou rybičku. Mezi muškaři je stále populárnější lov štik s na streamery.
Při přívlači a lovu na rybičku vystačíme s vybavením, které se běžně používá při lovu štik na českých revírech: prut délky okolo 2,7 m, vrhací zátěž 20 - 40 g, kvalitní smekací naviják nebo multiplikátor, vlasec o síle cca 0,25 mm (fireline 0,12 mm) a samozřejmě lanko. Často diskutovanou je otázka nástrah, jako ostatně vždy v rybařině. Obecně lze za osvědčenou považovat barevnou kombinaci světlemodrá+bílá nebo stříbrná+červená, jinými slovy nástrahy připomínající bílou rybu a sledě, který je hlavní potravní složkou baltských štik. Domnívám se, že doporučit výhradně plandavky nebo gumové rybičky nebo wobblery by bylo chybné. Mnohem důležitější je pracovat s nástrahou na správné hloubce a především vhodně nástrahu „vodit“. Vedení nástrahy (rychlost, přerušování pohybu) je na základě praktických zkušeností pravděpodobně nejdůležitějším oříškem vláčení v čistých brakických vodách. Při lovu na rybičku se chytá především na sledě, plotice a okouny.
Mezi muškaři jsou oblíbenými lovišti štik především revíry Vastervik a některé revíry na souostroví Aland (Bjorksater, Lumpo).

Některé zvláštnosti lovu štik v brakických vodách.
Hladina vody v Baltu není přiliš ovlivňována přílivem a odlivem, ale přesto kolísá. Obecně je pro lov štik lepší, když hladina vody stoupá. Krátkodobé kolísání je způsobeno především směrem větru. V jarním období je vody v Baltu vždy méně, na podzim více. Krátkodobé kolísání hladiny vody je významné především při rybolovu v menších zálivech, kdy v důsledku poklesu vody štiky zálivy opouštějí nebo se stahují na hloubku.
Štiky v brakických vodách často mění stanoviště v souvislosti s přesuny hejn sleďů a jiných druhů potravních ryb. Přítomnost hejn sleďů znamená zpravidla, že štiky jsou blízko, někdy jsou však štiky sledi doslova přecpány a na naši nástrahu nereagují tak, jak bychom si představovali.
Voda na pobřeží Švédska a Finska je velmi čistá a většina zdejších revírů je poměrně málo rušena činností člověka. Obě tyto skutečnosti v praxi znamenají, že i když štika není nikterak plachou rybou, v brakických vodách může přilišné rušení způsobit, že ryby „přestanou brát“. Vyrušení štik se dá předejít především omezením provozu motorových lodí a opatrným najížděním lodě na loviště s vypnutým motorem.
Je-li bezvětří a hladina vody je jako zrcadlo, štika většinou velmi citlivě reaguje na pohyb lodí na hladině, přimět rybu k záběru bývá velmi obtížné.

Jaké počasí považují místní rybáři za ideální pro lov štik? Slunečno, ustálený vítr od jihu.
A jaké počasí považují místní rybáři za nejhorší? Mlha, snížená viditelnost, bezvětří nebo vítr od severu.

Kolik stojí výprava za baltskými štikami?
Cena autobusových zájezdů (doprava, trajekty, týden ubytování, zapůjčení motorové lodě a povolenka), které organizuje cestovní kancelář PEPA, se pohybuje okolo 14.000 Kč. Pohodlnější a levnější jsou výpravy vlastním automobilem, kdy se cena týdenního pobytu pohybuje okolo 8.000 Kč. Na souostroví Aland zajišťuje letecké spojení z Prahy společnost Finnair, týdenní rybářský pobyt s dopravou letecky stojí přibližně 19.000 Kč.

Zajímavé informace o lovu štik (a nejen štik) v brakických vodách naleznete v knize „Jak se loví na moři“, kterou ve spolupráci s časopisem Fisch und Fang vydala agentura FOX v roce 1998.

Rybářskou výpravu za štikami do brakických vod na švédském a finském pobřeží Baltu lze rozhodně doporučit široké rybářské veřejnosti i nerybářům. Zdejší čistá příroda, malebné ostrůvky, lesy plné křemenáčů a klidná přístavní městečka jsou právem vyhledávány turisty a přáteli přírody z celé Evropy.

Zdeněk Edelmann

Reportáž sepsal Zdeněk Edelmann, 31.3.2005