+420 266 610 273

Přidejte se k lidem, které zajímá cestování za rybami!

Vyhledávání

Revíry - destinaceAsieRuskoKamčatkaReportážeKamčatka - řeka Županova 2018

Rusko - Kamčatka - Reportáže

Kamčatka - řeka Županova 2018 12.10.2018

horni tok reky Zupanova Řeka Županova – Zhupanova river
23.-31.8.2018, 4.-12.9.2018


English summary follows down

Výpravy na Kamčatku v závěru léta 2018 provázelo příjemné počasí s minimem srážek. Během našeho pobytu v termínu 4.-12.9. pršelo celkem jen asi 5 hodin. Přitom od července do srpna vypadala situace právě opačně: zatímco Evropu v létě 2018 sužovala extrémní sucha, na druhém konci planety, tedy na Aljašce a Kamčatce zřejmě napršela ta voda, která v Evropě chyběla. Prakticky až do poloviny srpna zde často pršelo a vody v řekách bylo až do konce září mírně nad běžnou úrovní. A tak rybáře, kteří na Kamčatku zavítali v závěru srpna a v září, čekalo velmi příjemné letní počasí, které přecházelo do „babího léta“ s ranními mrazíky a denními teplotami okolo 10-15°C.

lov duhaku na rece ZupanovaDo historie Kamčatky se léto 2018 zapíše rekordním tahem lososů gorbuša (pink salmon). Gorbuše, tedy nejmenší druh pacifických lososů, zaplavily většinu kamčatských řek. Údajně se jednalo o nejsilnější tah za posledních 105 let, tedy za dobu, po kterou jsou vedeny záznamy. V druhé polovině srpna, když vrcholilo tření gorbuší, jich bylo na některých úsecích řek tolik, že zde prakticky nebylo možné rybařit – na každý nához buď rybář ulovil nebo podsekl rybu. Ale stačil jeden jediný týden a vše bylo jinak: po vytření gorbuše uhynuly a jejich těla odnesl říční proud. A co neodnesla řeka, to zpracovali místní medvědi a orli. siven malma - Dolly VardenA tak se stalo, že zatímco na řece Županova si rybáři v závěru srpna vybírali loviště tak, aby jim rybaření nekomplikovala hejna gorbuší, v první polovině září jsme během týdenního pobytu na řece viděli dohromady ani ne tucet těchto drobných lososů a ulovili jen dva.

Zatímco gorbuší táhlo extrémně mnoho, o to slabší byl tah lososů nerka, keta a kisuč. Na kety jsme v září na horním toku Županové nenarazili vůbec, nerky jsme viděli a lovili jen na několika místech a kisuči se zařadili mezi běžné úlovky až v posledních dvou dnech našeho pobytu, tedy na závěrečných 10 kilometrech naší plavby.

Sivenů malma (golec, Dolly Varden) bylo v řece jako vždy dost, zvláště na úsecích, kde byla trdliště gorbuší tvořili siveni doslova koberec při dně. Lovili jsme převážně tažné siveny malma, většinou ve velikostní kategorii 40-45 cm, teprve v závěru pobytu jsme ulovili několik kusů délky 50-55 cm (tedy na kamčatské poměry relativně malé siveny). Na některých úsecích bylo možné za den ulovit třeba stovku sivenů, ale po pár minutách chytání jsme tato místa opouštěli a siveny nechali v klidu.

siven vychodosibirsky - kundzhaSiveni východosibiřští (kundža) byli naším pravidelným, ale nikterak častým úlovkem. Na některých stanovištích se nám podařilo ulovit třeba i 5 kundží během chvilky, ale někteří rybáři si na svou první kundžu museli počkat až do závěru pobytu. Většina z nich byla velikostní kategorie 60-70 cm, největší kusy měřily 80-84 cm.

pstruh duhovyOpravdovou lahůdkou obou výprav v závěru srpna i v první polovině září byli duháci. Obě naše výpravy sjížděly přítoky řeky Županova na horním toku, kde je řeka široká jen několik metrů, snadno broditelná a rafty se zde mohly pohybovat jen díky zvýšené hladině vody. Zejména v první polovině obou úseků jsme lovili velké a evidentně dobře živené duháky. V některých dnech bylo 70% lovených duháků ve velikostní kategorii 60-65 cm a jen třetina ryb 50-60 cm. Duháky pod 50 cm délky jsme v první polovině našeho pobytu vůbec neulovili a rovněž v druhé části naší cesty jich byly spíše výjimkou. Největší ulovení duháci měřili 70-72 cm. Počet každodenně lovených duháků kolísal od 1 do 10 ryb na rybáře.

siven vychodosibirsky - kundzhaStatistika úlovků jednotlivých rybářů během výpravy na řeku Županova 4.-12. září 2018
Catch statistics of the trip to Zhupanova river 4.-12. October 2018


Martin (přívlač-spinnfishing):
50x duhák-rainbow (max 70 cm),
62x siven malma-Dolly Varden (max 50 cm),
10x siven východosibiřský-kundža- eastsiberian char (max 65 cm),
5x losos kisuč-coho salmon (max 65 cm)

Ondra (přívlač+muška, spinnfishing+flyfishing):
37x duhák-rainbow (max 67 cm),
69x siven malma-Dolly Varden (max 55 cm),
9x siven východosibiřský-kundža- eastsiberian char (max 80 cm),
7x losos kisuč-coho salmon (max 75 cm)

Radek (přívlač-spinnfishing):
21x duhák-rainbow (max 64 cm),
85x siven malma-Dolly Varden (max 54 cm),
3x siven východosibiřský-kundža-eastsiberian char (max 78 cm),
5x losos kisuč-coho salmon (max 70 cm)

Tomas (přívlač-spinnfishing):
20x duhák-rainbow (max 65 cm),
60x siven malma-Dolly Varden (max 52 cm),
1x siven východosibiřský-kundža- eastsiberian char (max 74 cm),
7x losos kisuč-coho salmon (max 70 cm)

pstruh duhovy 70 cmPetr K. (muška+přívlač, fly+spinnfishing):
57x duhák-rainbow (max. 71 cm),
116x siven malma-Dolly Varden (max 52 cm),
4x siven východosibiřský-kundža-eastsiberian char (max 82 cm),
1x losos nerka-sockeye salmon 60 cm,
5x losos kisuč-coho salmon (max 75 cm),
2x losos gorbuša-pink salmon 50 cm

Petr P. (flyfishing only):
44x duhák-rainbow (max 70 cm),
33x siven malma-Dolly Varden (max 55 cm),
6x siven východosibiřský-kundža- eastsiberian char (max 80 cm),
1x losos čavyča-king salmon 50 cm,
3x losos kisuč-coho salmon (max 70 cm)

Pavel (flyfishing only):
31x duhák-rainbow (max 65 cm),
32x siven malma-Dolly Varden (max 50 cm),
8x siven východosibiřský-kundža- eastsiberian char (max 70 cm),
4x losos kisuč-coho salmon (max 67 cm)

Zdeněk (flyfishing only):
19x duhák-rainbow (max 66 cm),
53x siven malma-Dolly Varden (max 50 cm),
8x siven východosibiřský-kundža- eastsiberian char (max 78 cm),
5x losos kisuč-coho salmon (max 65 cm)

tabor na brehu reky - river campBěhem této výpravy jsme usmrtili a snědli 20 sivenů malma, 2 duháky, 1 sivena východosibiřského a 6 lososů kisuč.
During whole stay we killed and consumed 20 Dolly Varden chars, 1 east-siberian char, 2 rainbows and 6 coho salmon.

O náš team 8 rybářů pečovala kuchařka Káťa, průvodci Sergej, Kolja-Koka, Kolja-Profit a psi Nord (lajka) a XXX (husky)
For our team of 8 anglers took care our chef Katja, guides Sergey, Kolja-Koka, Kolja-Profit and dogs Nord (laika) and XXX(husky).

horni tok reky Zupanova
horni tok reky Zupanova
horni tok reky Zupanova
horni tok reky Zupanova
tabor na hornim toku reky Zupanova
tabor na hornim toku reky Zupanova
reka Zupanova
reka Zupanova
horni tok reky Zupanova v zari
horni tok reky Zupanova v zari
privlac na rece Zupanova
privlac na rece Zupanova
muskareni na rece Zupanova
muskareni na rece Zupanova
reka Zupanova na strednim toku
reka Zupanova na strednim toku
vecer v jidelnim stanu
vecer v jidelnim stanu
raft na rece Zupanova
raft na rece Zupanova

Zupanova river - upper partEnglish summary:
Fishing trips to Kamchatka in end of the summer 2018 were in sign of nice weather with very little rain. During our stay between 4-12 September we enjoyed only 5 hours of rain, night temperatures between -2°C and +5°C, some morning frost and daily temperatures 10-15°C.
losos kisuc - coho salmonIn history of Kamchatka the year 2018 will probably be noted as „year of the strong gorbusha salmon run“. The amount of pink salmon (Oncorhynchus gorbusha), that run into rivers of Kamchatka was highest since last 105 years (since the numbers are noted). In second half of August, when the run was on its peak, there have been so many of them, than sportfishing in some areas was practically impossible: every cast one cought or snagged some pink salmon. But after only one week, the situation was absolutelly different: after spooning the pinks died and their bodies took away the river stream and the rest were wiped out by bears and eagles. So while the anglers, who visited Zhupanova river in August had to choose the fishing places avoiding those occuppied by gorbusha salmon, in beginning of September we have seen during whole week stay on same river just a dozen of them and we cought just 2 pinks.

While the pink salmon run was extremelly strong, the less numerous were chum, sockeye and coho salmon. On upper part of Zhupanove river we have not cought nor seen any single chum salmon and sockeyes we observed just in few places. The coho salmon bacame our daily catch in last 2 days of your journey, which means on lower 10 km of the rafted stretch.

Golec - Dolly Varden char were plentyfull like always, especially in areas, where the pinks dropped their eggs. We cought mainly searun chars, mostly 40-45 cm long. siven vychodosibirsky - kundzhaJust in end of our journey we landed some individuals 50-55 cm long (which are quite small Dolly Varden according to Kamchatka standards). In some river stretches it was possible to catch 100 char in some hours, but those areas we mostly left after some minutes of „harvesting“.

Kundzha – East-Siberian char (Salvelinus leucomaenis) were daily, but not plentifull catch. In some pools we landed upt to 5 individuals, but some of us had to wait till end of the trip for their first „kundzha“. Most of those powerfull fish were 60-70 cm long, the biggest individuals were up to 80-84 cm.

pstruh duhovy 64 cmThe real highlight of both Zhupanova river groups in August-September 2018 were the rainbow trouts (Salmo mykiss, mikizha).
Both our groups were fishing and rafting upper stretches of Zhupanova river, where river is just a few meters wide, easily wadable and rafts can move there only in higher water level.
Especially in first days of our journey (upper stretches) we landed extremelly powerfull, fat and huge rainbows. In first 3 days 70% of landed rainbows were 60-65 cm long and only 30% in size category 50-60 cm. Rainbows under 50 cm we have not seen in first 3 days of our trip and even in second part of the trip such „small“ rainbows were exceptional!
The biggest rainbos landed during our 2018-trips were 70-72 cm long (8-10 pounds).
The amount of landed rainbows was between 1 to 10 fish per angler per day.

privlac na rece Zupanova
privlac na rece Zupanova
muskareni na rece Zupanova
muskareni na rece Zupanova
duhak 55 cm
duhak 55 cm
pstruzi duhovi uloveni na privlac
pstruzi duhovi uloveni na privlac
pstruh duhovy 70 cm
pstruh duhovy 70 cm
pstruh duhovy 53 cm
pstruh duhovy 53 cm
pstruh duhovy 62 cm
pstruh duhovy 62 cm
pstruh duhovy
pstruh duhovy
pstruh duhovy 70 cm
pstruh duhovy 70 cm
pstruh duhovy, navrat na svobodu
pstruh duhovy, navrat na svobodu
pstruh duhovy 53 cm
pstruh duhovy 53 cm
pstruh duhovy, navrat na svobodu
pstruh duhovy, navrat na svobodu
pstruh duhovy 65 cm
pstruh duhovy 65 cm
pstruh duhovy 60 cm
pstruh duhovy 60 cm
losos kisuc - coho salmon, jikrnacka
losos kisuc - coho salmon, jikrnacka
losos kisuc - coho salmon, mlicak
losos kisuc - coho salmon, mlicak
siven malma - Dolly Varden, mlicak
siven malma - Dolly Varden, mlicak
siven vychodosibirsky - kundzha uloveny na musku
siven vychodosibirsky - kundzha uloveny na musku
siven vychodosibirsky - kundzha uloveny na privlac
siven vychodosibirsky - kundzha uloveny na privlac
siven vychodosibirsky - kundzha uloveny na musku
siven vychodosibirsky - kundzha uloveny na musku
siven vychodosibirsky - kundzha uloveny na musku
siven vychodosibirsky - kundzha uloveny na musku
siven vychodosibirsky - kundzha 82 cm
siven vychodosibirsky - kundzha 82 cm
siven vychodosibirsky - kundzha
siven vychodosibirsky - kundzha
medved - rybar na brehu reky
medved - rybar na brehu reky
medved - rybar na brehu reky
medved - rybar na brehu reky
ranni hygienu pojima kazdy jinak
ranni hygienu pojima kazdy jinak
ranni pohoda v kuchynskem stanu
ranni pohoda v kuchynskem stanu
odpoledni relax na raftu
odpoledni relax na raftu
nacelnik a strazce tabora
nacelnik a strazce tabora
konec legrace, navrat do civilizace
konec legrace, navrat do civilizace

Reportáž sepsal Zdeněk Edelmann, 7.10.2018, aktualizováno 12.10.2018