+420 266 610 273

Přidejte se k lidem, které zajímá cestování za rybami!

Vyhledávání

Revíry - destinaceAsieRuskoKamčatkaReportážeKamčatka 2011 - statistika úlovků

Rusko - Kamčatka - Reportáže

Kamčatka 2011 - statistika úlovků 6.1.2012

reka MikizaMikizha river 25.8.-31.8.2011
řeka Mikiža 25.8.-31.8.2011


Statistika úlovků 8 rybářů za 7 dní rybolovu.
Catch-summary of 8 anglers in 7 fishing days.

Jméno rybáře, počet ulovených ryb (nejdelší uloveného druhu):
Name of angler, number of fish cought, the biggest one in cm:

Zdeněk – only flyfishing, jen muškaření
34x Rainbow trout – pstruh duhový (max. 60 cm)
45x Grayling – lipan (max. 45 cm)
24x Dolly-Varden char – siven malma (max. 55 cm)
1x East-Siberian char – siven východosibiřský (max. 50 cm)
8x silver salmon – losos kisuč (max. 65 cm – 3 kg)
1x cherry salmon – losos sima neboli masou (54 cm, 2 kg)

reka MikizaRoman – only flyfishing, jen muškaření
19x Rainbow trout – pstruh duhový (max. 61 cm)
102x Grayling – lipan (max. 47 cm)
7x Dolly-Varden char – siven malma (max. 50 cm)
1x East-Siberian char – siven východosibiřský (max. 50 cm)
2x silver salmon – losos kisuč (max. 60 cm – 2,5 kg)

Urs – only flyfishing, jen muškaření
43x Rainbow trout – pstruh duhový (max. 55 cm)
69x Grayling – lipan (max. 45 cm)
19x Dolly-Varden char – siven malma (max. 53 cm)
4x silver salmon – losos kisuč (max. 65 cm – 3 kg)
1x chum salmon – losos keta (max. 60 cm, 3 kg)

Jirka – only flyfishing, jen muškaření
22x Rainbow trout – pstruh duhový (max. 61 cm)
103x Grayling – lipan (max. 48 cm)
38x Dolly-Varden char – siven malma (max. 53 cm)
1x East-Siberian char – siven východosibiřský (max. 51 cm)
3x silver salmon – losos kisuč (max. 65 cm – 3 kg)
5x chum salmon – losos keta (max. 64 cm, 3,5 kg)

Martin B. – 4 days flyfishing – 3 days spinning, 4 dny muškaření – 3 dny přívlač
38x Rainbow trout – pstruh duhový (max. 75 cm)
34x Grayling – lipan (max. 46 cm)
34x Dolly-Varden char – siven malma (max. 52 cm)
2x East-Siberian char – siven východosibiřský (max. 55 cm)
20x silver salmon – losos kisuč (max. 80 cm – 4,5 kg)

reka MikizaDavid – 5 days flyfishing - 3 days spinning, 5 dní muškaření – 2 dny přívlač
49x Rainbow trout – pstruh duhový (max. 59 cm)
70x Grayling – lipan (max. 47 cm)
12x Dolly-Varden char – siven malma (max. 53 cm)
1x East-Siberian char – siven východosibiřský (max. 48 cm)
18x silver salmon – losos kisuč (max. 70 cm – 3,5 kg)

Martin M. – only spinning, jen přívlač
14x Rainbow trout – pstruh duhový (max. 61 cm)
89x Grayling – lipan (max. 45 cm)
27x Dolly-Varden char – siven malma (max. 63 cm)
2x East-Siberian char – siven východosibiřský (max. 50 cm)
36x silver salmon – losos kisuč (max. 70 cm – 3,5 kg)

Ondra – 6 days spinnfishing – 1 day flyfishing, 6 dní přívlač – 1 den muškaření
72x Rainbow trout – pstruh duhový (max. 60 cm)
61x Grayling – lipan (max. 45 cm)
25x Dolly-Varden char – siven malma (max. 53 cm)
1x East-Siberian char – siven východosibiřský (max. 40 cm)
48x silver salmon – losos kisuč (max. 63 cm – 3 kg)
1x cherry salmon – losos sima neboli masou (50 cm, 2 kg)


Český text je připojen níže
duhak 56 cmMikizha river trip in last week of August 2011 can be described as great fishing in very unstabble weather. Except second, fifth and sixth day the sky was mostly cloudy, two days was continuous rain and showers in other two days. Twice the morning temperature dropped under clear sky to 0°C, but on other nights the temperature varied between +2 and +8°C. The daily temperature was around 10°C, only on two afternoons the sun warmed the air to 20°C.
Last winter in Kamchatka was rich in snow (on our way from airport to Milkovo we still have seen rests of old snow around the road). Water from melting snow kept water in most rivers on stabble, mostly a bit higher level, which was probably the reason of relativelly early and strong salmon run.
According fishing we could Autumn 2011 describe like this:
Strong and early run of silver salmon (coho) and relativelly less chum and sockey salmon. Silvers were more and early in rivers (especially the first-summer run was strong), but the size of the fish was smaller than usually (only 2-2,5 kg).
Char – Dolly Varden and Eastsiberian char were cought in usual amounts and sizes.
lipan 45 cmThe graylings were not that big as we cought here in years before, we did not cought any grayling over 49 cm.
We were very satisfied with catches of rainbow trouts – both number and size were good. The cought rainbows mostly varied between 45-55 cm and some riverstretches produced mainly fish over 50 cm! As expected the best fun was fishing for rainbows with mouse-imitations.
Same as in previous seasons were upper river-stretches great for char and grayling fishing, but surprisingly already from fist day we cought silver salmon as result of earlier salmon run. On last two days of our trip we cought some chum and sima (masou – cherry salmon) too. Most of the cohos were bronze or reddish coloured ones from summer run, only on last two days we cought some fresh – silver fish.
medved hnedy - grizzly dorusta na Kamcatce slusnych rozmeruDuring the week we observed 5 bears around the river. All of them behaved as they should – first they ignored us and when we started to make noise, they dissapeared. On this river, that shoreline is heavily forested and full of bushes is the number of observed bears relativelly high, which can be result of earlier and stronger salmon run.
In this group were except flyanglers some spinnfisherman and some, who combined both fly and spinn. Thanks to sensitive attitude of all participants this combination did not caused any problems. When we compare results between anglers in this group, we can see, that spinnanglers were more succesfull in number of cought rainbows and silver salmon, while by other fish-species the results were equal. When we compare results in size and number of the big rainbows, we can see, that fly was more effective.
I was positivelly surprised by sporty attitude of this group while fishing some grayling and char-pools. After catching one grayling or char after another, the anglers changed the spot, because did not wanted to damage/catch too many fish in easy way.
lov duhaku na imitaci mysiSuccesfull flies were traditionally different egg-sucking leach patterns (rainbow, grayling, char, salmon), heavy salmon streamers and jig-streamers in white-orange colour, white-green, yellow-black or similar (salmon, rainbow), heavy nymphs and jigs (grayling, char), mouse-imitations (rainbows) and in warmer parts of the days even dry flies (sedge, mayflies – grayling, char). Spinnfisherman used mainly spinners size 2-4, the salmon seemed to prefer bright-coloured ones in bigger sizes (up to nr. 6!) and surprisingly the big spinners were taken by graylings too.
After break in year 2010, when no group fished on Mikizha river, we were second and last group this year. In 2012 our local partner prepares two groups on Mikizha river again. Thanks to complicated access to this river, some hardly boat-passable stretches and limited number of sold licences we can hope, that Mikizha will remain wild and beautifull even for future.

bílé skály na brehu reky MikizaVýprava na řeku Mikiža v posledním srpnovém týdnu roku 2011 se nesla v duchu vynikající rybařiny a proměnlivého počasí. Kromě druhého, pátého a šestého dne bylo v podstatě stále zataženo, oblačno a dva dny prakticky celé propršely, jinak přeháňky. Dvakrát klesla teplota při vyjasnění nad ránem na 0°C (ojíněné rafty a stany), ale jinak se noční teploty pohybovaly od +2 do +8°C. Denní teploty byly okolo 10°C, jen dvakrát se za slunného odpoledne vyšplhaly na 20°C. Relativně vlhké, teplé počasí a pozdní příchod ranních mrazíků měl jednu nevýhodu – letos bylo více komárů a muchniček, takže ani místní průvodci se v odpoledních hodinách neubránili používání repelentu.
Letošní zima byla na Kamčatce bohatá na sníh (cestou z Jelizova do Milkova byly ve škarpě u silnice vidět ještě zbytky vyhrnutého sněhu). Dostatek vody z tajících sněhů se projevil stabilním, spíše vyšším stavem vody v řekách a byl pravděpodobně i důvodem relativně silnějšího a časnějšího tahu lososů.
Co se tahu ryb týče, bylo by možné podzim 2011 charakterizovat takto:
losos sima - masou - cherry salmonVelmi silný a časný tah lososů kisuč a relativně slabý tah lososů keta a nerka.
Lososů kisuč táhlo relativně více než v jiných letech (především první-letní tah byl velmi silný), ale byli relativně menší velikosti (v průměru jen okolo 2-2,5 kg).
Sivenů malma i východosibiřských bylo uloveno zhruba jako v jiných letech.
Ulovení lipani byli menší než v jiných letech, nebyl uloven žádný lipan nad 50 cm (to může být i důsledek pečlivějšího měření ulovených ryb).
duhak 50 cmVelmi spokojení jsme byli s lovem duháků a to co do počtu i velikosti. Většina ulovených ryb měřila mezi 45-55 cm a na některých úsecích řeky se lovily prakticky jen ryby nad 50 cm! Lahůdkou byl tradiční lov duháků na myš.
Stejně jako v předchozích sezónách, byla i v roce 2011 na horním toku rybařina především o lovu lipanů a sivenů malma, ale překvapivě se hned v prvních dvou dnech ulovilo i množství lososů kisuč (důsledek časného tahu). V posledních dvou dnech jsme lovili i lososy keta a sima-masou. Většina kisučů byly ryby z letního tahu, jen v posledních dvou dnech bylo uloveno několik čerstvých, ještě stříbrných ryb.
lov duhaku na imitaci mysiV průběhu týdne jsme potkali celkem 5 medvědů. Všichni huňáči se chovali standardně – nejprve nás ignorovali a když jsme začali dělat hluk, tak zmizeli. Na této řece, která má velmi zarostlé břehy a nepřehledné okolí, je pozorování tolika medvědů spíše výjimkou a souvisí zřejmě s relativně časným a silným tahem lososů kisuč.
Ve skupině byli kromě muškařů i vláčkaři, ale díky ohleduplnému přístupu jsme si vzájemně nepřekáželi. Z výsledků jednotlivých rybářů je patrné, že vláčkaři byli velmi úspěšní při lovu duháků a lososů kisuč, ale v případě ostatních druhů ryb byly výsledky přinejmenším vyrovnané. Co se velkých duháků týče, zde byli úspěšnější muškaři.
Členové výpravy mne opakovaně překvapili sportovním přístupem, kdy po několika minutách intenzivního lovu lipanů či sivenů na jednom místě raději změnili loviště, protože jim „bagrování hnízda ryb“ připadalo poněkud jednoduché.
raft na rece MikizhaMezi nejúspěšnější nástrahy patřily mezi muškaři již tradičně různé varianty pijavky s jikrou (duhák, lipan, siveni, lososi), zatížené lososí streamery barvy bílooranžové, bílozelené, žlutočerné apod. (lososi, duháci), těžké nymfy (lipani, siveni), imitace myši (duháci) a v některých fázích dne i suché mušky (chrostíci, jepičky – lipani, siveni). Vláčkaři rybařili nejvíce s rotačkami velikosti 2-4, lososi reagovali velmi dobře na pestře zbarvené rotačky i větších rozměrů (až č. 6!) a překvapivě šli na velké rotačky i lipani.

Po přestávce v roce 2010, kdy na řece Mikiža nerybařila žádná skupina, jsme letos byli druhou skupinou a na sezónu 2012 plánuje nás kamčatský partner na Mikižu rovněž dvě skupiny. Díky komplikované dostupnosti, technické náročnosti některých úseků řeky a omezenému počtu vydávaných licencí snad zůstane Mikiža stejně divokou a krásnou řekou i v budoucnu.

trajekt pres reku Kamcatka - v pozadi sopky Kljucevskaja a Tolbacik

bílé skály na brehu reky Mikiza
bílé skály na brehu reky Mikiza
duhak 49 cm
duhak 49 cm
duhak 52 cm
duhak 52 cm
lipan 46 cm
lipan 46 cm
duhak 60 cm
duhak 60 cm
losos kisuc - coho
losos kisuc - coho
losos kisuc - coho
losos kisuc - coho
medved hnedy - grizzly dorusta na Kamcatce slusnych rozmeru
medved hnedy - grizzly dorusta na Kamcatce slusnych rozmeru
obed na brehu reky
obed na brehu reky
postoj, ktery muze - a jak jsme vyzkouseli opravdu zaplasi medveda
postoj, ktery muze - a jak jsme vyzkouseli opravdu zaplasi medveda
raft na rece Mikiza
raft na rece Mikiza
rybareni na rece Mikiza
rybareni na rece Mikiza
siven vychodosibirsky - kundza
siven vychodosibirsky - kundza
taboriste na brehu reky Mikiza
taboriste na brehu reky Mikiza
taboriste na brehu reky Mikiza
taboriste na brehu reky Mikiza